Tips voor het stellen van doelen en doelstellingen

Tips voor het stellen van doelen en doelstellingen

Wilt u groeien met uw bedrijf? Dan is het stellen van bedrijfsdoelen een absolute vereiste. Wanneer u geen doelen stelt, zal u nooit resultaat behalen. In ieder geval niet de resultaten die u graag wilt zien. Maar hoe doet u dat, heldere doelen stellen? In dit artikel geven we u daar antwoord op.

Zie uw bedrijf als een groot project

Als er grote projecten gerealiseerd moeten worden is het heel normaal dat er een projectplan opgesteld wordt. Iedereen binnen het project weet wat er van hem/ haar verwacht wordt, de deadline is helder en de financiële middelen zijn helder gecommuniceerd. Tijdens de loop van het project wordt het einddoel scherp in de gaten gehouden, zodat er bijgestuurd kan worden zodra er afgeweken wordt van de planning. Ieder projectlid weet waar ze naartoe moeten werken en iedereen is op het resultaat gefocust.

U kunt uw bedrijf zien als een groot project. De richting wordt aangegeven door uw doelen en bedrijfsplannen. Als er een duidelijke richting is in uw bedrijf, dan weet u ook welke werkzaamheden wél bijdragen aan het bereiken van dat doel, en welke niet. Activiteiten die niet bijdragen aan het doel dienen direct gestopt te worden.

Het nut van doelen stellen

Het maken van heldere doelstellingen kan zorgen voor verschillende dingen. Allereerst geeft het motivatie en inspiratie om het gewenste doel te bereiken. Waar doet u het voor? Het geeft u ook een duidelijk inzicht in uw prioriteiten en waar u het beste uw kostbare tijd aan kunt besteden. Het stellen van doelen maakt het ook gemakkelijker om beslissingen te nemen of de keuze te maken met wie u het beste kunt samenwerken voor het bereiken van dat doel. In het kort zorgt het stellen van heldere doelen ervoor dat u minder geld, energie en tijd verliest aan werkzaamheden die niet leiden tot het uiteindelijke doel.

Met de volgende 5 stappen zorgt u voor heldere doelstellingen.

1. Begin met het einde in gedachten

Om heldere doelstellingen te kunnen formuleren dient u na te denken over de volgende vragen:

  • Wat zijn de dromen die u hebt voor uw bedrijf?
  • Wanneer is uw bedrijf voor u een succes?
  • Welke resultaten horen bij dit succes?
  • Wat leveren deze resultaten mijn bedrijf op?
  • Wat leveren deze resultaten mij op persoonlijk gebied op?

2. Welke stappen moet u zetten om uw doel te bereiken?

Als helder is wat voor doelen u heeft voor uw bedrijf, kunt u nadenken over de vervolgstappen. Welke stappen zijn er nodig om naar uw doelen toe te werken? Zorg ervoor dat u deze stappen SMART maakt (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).

3. Wat zijn de doelen voor het komende jaar?

Waar wilt u nog beter in worden? Wat dient er aangepast of veranderd te worden? Wat heeft u hiervoor nodig? Wanneer dienen de doelen behaald te zijn? Wat gaan de bereikte doelen het bedrijf opleveren?

U kunt beter één helder doel hebben dan heel veel verschillende doelen. Het uiteindelijke doel kunt u vervolgens opdelen in kleinere doelen. Deze plant u in voor het komende jaar.

4. Van doel naar resultaat afspraak

Als u personeelsleden heeft is de volgende stap het doorvertalen van uw doelen naar uw medewerkers. U kunt dan het beste werken via de volgende lijn: bedrijfsdoel – afdelingsdoel – functiedoel – resultaat afspraak.

5. Welke medewerkers kunnen u helpen het doel te bereiken?

Wat zijn de gevolgen van uw doelstellingen voor de medewerkers? Welk type medewerker heeft u nodig om uw doelen te bereiken? Is het nodig om hiervoor nieuwe personeelsleden aan te trekken? Het is verstandig om hier over na te denken wanneer u uw doelstellingen formuleert. U kunt dan bijvoorbeeld bepalen of u moet investeren in opleidingen of dat u nieuwe medewerkers moet werven.

Heeft u uw doelen helder? Zorg er dan voor dat u ze opschrijft. Dit maakt de kans vele malen groter dat u de doelen daadwerkelijk behaald. U kunt door het noteren van uw doelen direct nagaan of deze SMART zijn en u kunt ze op een gemakkelijke manier delen met uw medewerkers en controleren of het voor iedereen duidelijk is.

Wanneer u heeft bepaald welke doelstellingen u nastreeft met uw bedrijf, kunt u dit vervolgens delen met uw medewerkers. Leg uit waarom deze doelen zo belangrijk zijn voor het bedrijf. Door uw medewerkers hierin te betrekken zorgt u voor meer motivatie en enthousiasme. Dit resulteert er niet alleen in dat u gedurende het project gezamenlijk de focus vasthoudt, het zal ook zorgen voor een beter resultaat en groei van uw bedrijf.

Misschien interessant?

Training en coaching nodig?

Trainingscentrum Krimpenerwaard biedt in samenwerking met een aantal gerenommeerde partijen een totaalpakket aan trainingen, cursussen en coaching sessies aan. Door deze unieke samenwerking heeft u alles op één plaats, heeft u één aanspreekpunt, bespaart u een hoop tijd en kunt u zich focussen op hetgeen waar u gespecialiseerd in bent.

 

trainingen in omgeving Rotterdam