Wat te doen als er binnen een bedrijf brand uitbreekt?

Wat te doen als er binnen een bedrijf brand uitbreekt?

Iedereen kan op een gegeven moment te maken krijgen met een brand, of dit nu thuis is of op het werk. Maar weet u wat u moet doen als er daadwerkelijk een brand uitbreekt op uw werk? Iedere werkplek moet een calamiteitenplan hebben en voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. In dit artikel bespreken we wat u moet doen als er onverhoopt een brand uitbreekt op uw werk.

Voorkomen is beter dan genezen

Het kan zomaar voorkomen dat er een brand uitbreekt, maar dit kan ook voorkomen worden. Ieder bedrijfspand moet voldoen aan verschillende veiligheidseisen. De aanwezigheid van diverse vluchtwegen is een vereiste, maar in grotere bedrijven moeten er ook speciale nooduitgangen zijn. Ook is het verplicht dat er een noodverlichting aanwezig is, zodat mensen weten welke kant ze op moeten als er een brand is. Brandblussers zijn ook verplicht op de werkvloer, al is het aantal afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico’s.

Het melden van de brand

Als er een brand uitbreekt, dan is het allereerst belangrijk dat de brand gemeld wordt. Alle collega’s dienen op de hoogte te worden gesteld, zodat ze op tijd het pand kunnen verlaten. Een brandmeldinstallatie kan hierbij goed van pas komen; binnen een seconde weet het hele pand dan dat er een brand is en dat er gevaar dreigt. Een brandmeldinstallatie geeft ook vaak direct een sein door aan de brandweercentrale.

Het blussen van de brand

Als er een kleine brand is uitgebroken waarvan de oorzaak te achterhalen is, dan mag u de brand zelf blussen. Is de brand groot en breidt deze zich snel uit, dan kunt u het beter aan de brandweer overlaten en zo snel mogelijk het pand verlaten. Uw eigen veiligheid is in dit geval het belangrijkste. Zijn er blusmiddelen in de buurt en is de brand ontstaan door papier, dan kunt u de brand binnen enkele minuten blussen.

wat te doen bij brand

Het pand ontruimen

Ieder bedrijf heeft voldoende BHV ‘ers nodig. Deze bedrijfshulpverleners weten precies wat ze moeten doen als er een brand uitbreekt of als er een andere dreigende situatie is. Ze zijn verantwoordelijk voor het veiligstellen van het personeel en het ontruimen van het pand. Ontruimingsplannen dienen op verschillende plekken binnen het bedrijf te hangen, zodat mensen precies weten waar er verzameld moet worden en waar de vluchtroutes zijn.

Preventiemaatregelen

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om preventiemaatregelen te nemen en te onderhouden. Het nemen van preventieve maatregelen is belangrijk voor het beperken van de gevolgschade en om de risico op brand in de eerste instantie te minimaliseren. Daarnaast is het ook belangrijk voor uw verzekeraar – de kans is anders groot dat de schade niet wordt gedekt.

De schade uitkeringen door brandverzekeraars worden steeds hoger, waardoor de premies verhoogd worden en de preventie eisen verzwaard worden. Denkt u dan bijvoorbeeld aan het op tijd laten uitvoeren van de juiste keuringen en goed onderhoud.

Als na een brand blijkt dat u daar niet aan het voldaan, dan is er een grote kans dat de schade niet vergoed wordt.

Misschien interessant?

Brandbeveiliging in orde maken?

Trainingscentrum Krimpenerwaard biedt in samenwerking met een aantal gerenommeerde partijen een totaalpakket aan trainingen, cursussen en coaching sessies aan. Door deze unieke samenwerking heeft u alles op één plaats, heeft u één aanspreekpunt, bespaart u een hoop tijd en kunt u zich focussen op hetgeen waar u gespecialiseerd in bent.
trainingen in omgeving Rotterdam