Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)?
in bhv

Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)?

Wist u dat er in Nederland per jaar ongeveer 500.000 bedrijfsongevallen plaatsvinden? Iedere werkgever is om deze reden verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners of BHV ‘ers in dienst te hebben. Een BHV ‘er heeft een belangrijke taak als het gaat om de gevolgen van bijvoorbeeld een brand of een ongeluk te beperken en om de gezondheid en veiligheid op de werkplek te waarborgen. Maar wat houdt bedrijfshulpverlening nu precies in? Wat doet een bedrijfshulpverlener? En bent u als werkgever verplicht om een bedrijfshulpverlener binnen uw bedrijf te hebben? In dit blog leggen we het aan u uit.

Wat is bedrijfshulpverlening?

BHV of bedrijfshulpverlening houdt in dat wanneer er een calamiteit is binnen het bedrijf, dat de werknemers zelf in staat zijn om georganiseerde hulp te bieden. Loopt de gezondheid of de veiligheid van de werknemers gevaar? Dan komt de bedrijfshulpverlener in actie. De bedrijfshulpverlener is er verantwoordelijk voor om schade en letsel zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

De wet en BHV

In de wet is vastgelegd dat een werkgever verplicht is om een beleid te voeren waarbij zijn/ haar medewerkers onder de best mogelijke arbeidsomstandigheden hun werk kunnen uitvoeren. Om dit te kunnen realiseren zal een werkgever bedrijfshulpverlening moeten inrichten. Maar hoe weet u dat u dit op de juiste manier doet? In de wet wordt namelijk niets genoemd over het verplicht aantal BHV’ers binnen een organisatie.

Het aantal bedrijfshulpverleners binnen een organisatie is met name afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn. Heeft u een klein bedrijf met weinig werknemers? Dan zou u in principe zelf de bedrijfshulpverlener kunnen zijn.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener zorgt er niet alleen voor dat brand en ongelukken worden voorkomen, maar ook dat klanten en werknemers in geval van nood in veiligheid worden gebracht. In de Arbowet zijn er drie taakgebieden omschreven waar een bedrijfshulpverlener zich op zou moeten richten:

  1. Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp, hieronder valt ook het levensreddend handelen. Taken waar u dan aan moet denken zijn bijvoorbeeld reanimatie, het verplaatsen van een slachtoffer of een verband aanleggen.
  2. Ook is de bedrijfshulpverlener verantwoordelijk voor het bestrijden of beperken van een beginnende brand. Het is belangrijk dat de bedrijfshulpverlener oog heeft voor de gevaren waaruit brand kan ontstaan, maar hij/ zij is ook op de hoogte van hoe een beginnende brand geblust moet worden.
  3. Een bedrijfshulpverlener is daarnaast verantwoordelijk voor het organiseren, het begeleiden en alarmeren van een ontruiming. In een situatie waar bezoekers en werknemers begeleid moeten worden uit het pand, weten de BHV ‘er waar de verzamelplek is en waar en hoe er gecontroleerd dient te worden. Ook is de bedrijfshulpverlener er verantwoordelijk voor dat mensen via een veilige route naar buiten geleid worden en dat er geen mensen achterblijven.

betekenis bhv

Hoe wordt u bedrijfshulpverlener?

Als u bedrijfshulpverlener wilt worden dient u een cursus te volgen en deze ieder jaar te herhalen. Tijdens deze BHV cursus worden verschillende competenties geoefend op het gebied van vaardigheden, kennis en houding. Een bedrijfshulpverlener dient bijvoorbeeld over actuele kennis te beschikken van het bedrijfsnoodplan, maar hij kan ook concrete en duidelijke informatie geven aan professionele hulpverleners.

Daarnaast is een bedrijfshulpverlener in staat om eerste hulp te verlenen. Ook leert een bedrijfshulpverlener om op een soepele en vlotte manier een pand te ontruimen en een nacontrole uit te voeren. U moet er namelijk zeker van zijn dat alle werknemers en bezoekers de ruimtes hebben verlaten. Ook heeft de BHV ’er in algemene zin oog voor de veiligheid van alle werknemers.

Misschien interessant?

BHV cursus afnemen?

Trainingscentrum Krimpenerwaard biedt in samenwerking met een aantal gerenommeerde partijen een totaalpakket aan trainingen, cursussen en coaching sessies aan. Door deze unieke samenwerking heeft u alles op één plaats, heeft u één aanspreekpunt, bespaart u een hoop tijd en kunt u zich focussen op hetgeen waar u gespecialiseerd in bent.
trainingen in omgeving Rotterdam