Hoeveel BHV'ers heeeft een organisatie nodig?
in bhv

Hoeveel BHV'ers heeeft een organisatie nodig?

BHV is een afkorting voor bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht om iets te doen aan bedrijfshulpverlening. Maar hoeveel BHV ‘ers heeft een bedrijf nodig? Als u verantwoordelijk bent voor de BHV organisatie, dan is het belangrijk om te weten hoeveel BHV ‘ers u minimaal nodig heeft.

Wat is BHV?

Het doel van het opzetten van bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie is dat u een veilige werkplek creëert. Niet alleen voor uw medewerkers, maar ook voor uw klanten, bezoekers of bewoners. Het opzetten van bedrijfshulpverlening is in Nederland verplicht voor elke werkgever. Op élke werkvloer moet ten minste één BHV ‘er aanwezig zijn. Tijdens calamiteiten komt de BHV ‘er in actie om ervoor te zorgen dat medewerkers in veiligheid gebracht kunnen worden.

Een bedrijfshulpverlener heeft een aantal belangrijke taken. Zo zal een BHV ‘er eerste hulp verlenen bij ongevallen, zal hij/ zij een brand beperken en bestrijden, de gevolgen van ongevallen beperken en bij een noodsituatie iedereen alarmeren en evacueren.

Een BHV ‘er wordt opgeleid om mensen in geval van nood in veiligheid te brengen. Een BHV ‘er weet wat er gedaan moet worden om mensen veilig uit een gebouw te krijgen bij brand en hoe hij/ zij eerste hulp moet verlenen bij een ongeval. Zo kan een bedrijfshulpverlener bijvoorbeeld verbanden aanleggen, maar ook reanimeren.

Hoeveel BHV ‘ers heeft uw organisatie nodig?

Het is niet wettelijk vastgelegd in de Arbowet hoeveel BHV ‘ers er nodig zijn binnen een organisatie. Toch is het belangrijk dat er altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn op de werkvloer. Voorheen was het voldoende om per vijftig medewerkers één BHV ‘er te hebben, maar tegenwoordig is het meer maatwerk geworden. Hoeveel BHV ‘ers u nodig heeft, heeft onder andere te maken met de grootte van uw organisatie, maar ook met de risico’s die het werk met zich meebrengt. Een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen zal meer BHV ‘ers nodig hebben dan bijvoorbeeld een administratiekantoor.

aantal bhv'ers per bedrijf

Maatgevende factoren

Er zijn een aantal maatgevende factoren die bepalen hoeveel BHV ‘ers er in een organisatie nodig zijn. Dit wordt onder andere bepaald door:

  • Restrisico’s uit de RI&E
  • Aantal medewerkers/bezoekers/gasten
  • Zelfredzaamheid van medewerkers en/of bezoekers
  • Opkomsttijd van ambulance, brandweer en politie
  • De complexiteit en grootte van het gebouw
  • Ligging van het gebouw

Met bovenstaande maatgevende factoren kunt u de situatie van uw bedrijf in kaart brengen. Vervolgens kunt u inventariseren welke incidenten zouden kunnen ontstaan. Deze kunnen beschreven worden in scenario’s. U beschrijft als het ware een incident dat zou kunnen plaatsvinden binnen uw bedrijf. Een voorbeeld van zo’n scenario in een zorginstelling zou kunnen zijn, dat er in de hal scootmobielen aan een lader staan en deze zouden overhit kunnen raken, waardoor een brand zou kunnen ontstaan.

De eerste 6 – 8 minuten zijn cruciaal

Wanneer er sprake is van een gaslekkage, een brand of een ongeval, is tijd heel erg belangrijk. De eerste 6 – 8 minuten zijn cruciaal; des te sneller u kunt ingrijpen, des te beter. Voordat een professionele hulpdienst aanwezig kan zijn, is de BHV ‘er degene die de hulp moet verlenen. Hoeveel BHV ‘ers heeft u nodig als er een brand ontstaat binnen uw bedrijf en het pand moet ontruimd worden? Dat is hoeveel BHV ‘ers u nodig heeft.

Het is verplicht om altijd één BHV ‘er op de werkvloer te hebben

Niet alleen in grote organisaties is het verplicht om voldoende BHV ‘ers op de werkvloer te hebben, ook voor kleine bedrijven is dit het geval. Houdt u er dus rekening mee dat u voldoende BHV ‘ers heeft om elkaar af te wisselen tijdens bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Als u gecontroleerd wordt door de inspectie en u heeft niet voldoende BHV ‘ers, dan kunt u een flinke boete krijgen.

Misschien interessant?

BHV cursus afnemen?

Trainingscentrum Krimpenerwaard biedt in samenwerking met een aantal gerenommeerde partijen een totaalpakket aan trainingen, cursussen en coaching sessies aan. Door deze unieke samenwerking heeft u alles op één plaats, heeft u één aanspreekpunt, bespaart u een hoop tijd en kunt u zich focussen op hetgeen waar u gespecialiseerd in bent.
trainingen in omgeving Rotterdam